Uw taal

uk-flagnetherlands-flag

Pig Farm Consultancy
Peelweg 16
5813 AD Ysselsteyn
The Netherlands

Highlights

Pig Farm Consultancy

De kernoplossing van PFC omvat hands on interim management in de varkenshouderij. De primaire focus ligt op verbetering van de technische resultaten. Het werkterrein omvat een vertaling van de administratieve waarden t/m de instructie en opleiding van de werknemers die het fysieke werk verrichten. PFC opereert dus in hoofdzaak  op de werkvloer. De situatie op uw bedrijf bepaalt hoe vaak en hoe lang het nodig is dat PFC op u bedrijf aanwezig is. Er wordt vooraf opgaaf gedaan van het mogelijk op termijn te behalen technisch resultaat. Rapportages worden kort en bondig gehouden.  Belangrijk punt is de instructie en leerprocessen van u en uw medewerkers.

Het verbeteren van de technische resultaten

Om optimaal en kosteneffectief gebruik te maken van de diensten is het zaak dat telkens de belangrijkste factoren verbeterd en gemonitord worden. Dit gebeurt middels een beproeft protocol. Er wordt een inventarisatie gemaakt op basis van de huidige situatie. PFC  doet aan de hand van deze inventarisatie een opgaaf van het mogelijk te behalen technisch resultaat. Belangrijkste factoren:

 

Het is zinloos alle factoren gelijktijdig aan te pakken. We zoeken eerst naar de factoren die op korte termijn effectief resultaat opleveren. Deze factoren worden als eerste in het proces betrokken. Door factoren te isoleren zijn we in staat te filteren waar het meeste effect gesorteerd wordt en kunnen zo verder optimaliseren.  PFC werkt in deze middels een reeds bewezen protocol. Neem contact op met PFC op voor meer informatie over onze werkmethode.

Kosteneffectief interim management

PFC zit niet 3 maanden bij u op kantoor zitten om een lijvig rapport te schrijven. Afhankelijk van de situatie en de gestelde doelen komt PFC een aantal keren per jaar over de vloer. Zowel in het systeem als op de werkvloer worden de belangrijkste punten geïnventariseerd. Werknemers worden fysiek in de stal geïnstrueerd en rapportage vind plaats middels een beproefd protocol. In de periode na het bezoek zal de varkenshouderij werken volgens de instructies en het protocol van PFC. Na de intensievere bezoeken is het mogelijk om vervolgbezoeken (1 á 2 keer/jaar) in te plannen om het geintroduceerde werk protocol op te volgen en te controleren. Doel is een evaluatie en het aanscherpen van de resultaten. Gaandeweg het proces zult u merken dat het technisch resultaat verbeterd. Vraag naar de referenties van PFC en vraag wat we voor u kunnen betekenen.

Werkgebied Pig Farm Consultancy

PFC werkt wereldwijd. het is ook mogelijk een opleidings- en trainings traject op locatie voor u en uw medewerkers te organiseren.

PFC voor u

Indien u een onderneming heeft in de varkenshouderij en professioneel ingesteld bent kan PFC u een maatwerk voorstel doen. In de huidige tijd is de concurrentie moordend, schaalgrootte essentieel en uitmuntende operationele prestaties een must om de continuïteit van de onderneming  te waarborgen. Neem contact op met PFC als uw processen verbeterd kunnen worden maar u weet niet exact hoe.